Facultatea de Știința și ingineria alimentelor

antet FSIADRAGI STUDENȚI,

În perioada 26 – 27 mai 2022, Facultatea Știința și Ingineria Alimentelor vă invită să participați la Sesiunea Națională de Comunicări Științifice Studențești care, în acest an se va desfășura on site. Pentru colegii noștri, de la facultățile de profil din țară va exista și posibilitatea susținerii lucrărilor prin intermediul Platformei Microsoft Teams.

Evenimentul Științific intitulat, Sustainable Foods for a Safety Future: A Healthy and Quality Life Vision are ca obiectiv principal încurajarea schimbului de idei, concepte, experiențe în domeniul Științelor vieții aplicate și Biotehnologii, între studenți, masteranzi și cadre didactice. Totodată, urmărește dezvoltarea limbajului științific și adaptarea la modul de transmitere a informațiilor într-o limbă de circulație internațională, respectiv limba engleză.

Sesiunea de comunicări reunește într-o singură secțiune denumită sugestiv, From Students` Research Towards Innovation in Food Science, Food Technology and Aquaculture, prezentări ale rezultatelor obținute din cercetarea științifică, construind în același timp un cadru conceptual în care să se explice și să se formuleze noi direcții de cercetare dar și noi oportunități de colaborare. 

Evenimentul nu percepe taxă de înscriere!