Facultatea de Inginerie și Agronomie din Brăila

 SCSS_2022-Antet.jpg

Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti “Edmond Nicolau” este cel mai important prilej pentru studenții facultății de Inginerie și Agronomie din Brăila, de la programele de licență și masterat, precum și pentru invitații lor (studenți și elevi din anii terminali ai altor centre de învățământ) de a-și prezenta activitatea științifică și tehnică, rod al anilor de studiu. Această sesiune permite prezentarea muncii studenților într-un format avansat, deschis, transparent, format în care schimbul de idei este scopul central.

În condițiile actuale, în care trebuie asigurată o protecție sanitară, SCȘS 2022 se organizează în format on-line. Pentru a se menține scopul central al conferinței, acela de a asigura un contact științific și un schimb fructuos de idei, se organizează, înaintea jurizării, o sesiune de videoconferință pentru participanții interesați în a pune întrebări în legatură cu lucrările depuse anterior, spre jurizare și care au putut fi accesate și studiate. Videoconferința va folosi platforma Microsoft Teams.

Sesiunea comunicărilor științifice studențești are o lungă tradiție în facultatea noastră, prima fiind organizată în 1993, iar de atunci, în fiecare an. Au participat studenți și elevi invitați, chiar și din Republica Moldova. Lucrări care au fost premiate la conferințele noastre au fost prezentate la conferințe naționale în alte centre universitare și au obținut premii. Aceste conferințe s-au constituit în unelte avansate în procesul de educație și pregătire al studenților noștri. Studenții au prilejul de a se familiariza cu modul de elaborare al unei lucrări științifice, de a exersa felul în care se prezintă o lucrare științifică, în mod public, în fața unui auditoriu avizat din punct de vedere știinșific, la un nivel înalt; un moment important este deprinderea capacității de a răspunde clar și eficient la întrebările referitoare la lucrări.

Pentru cadrele didactice, SCȘS 2022  se constituie într-un bun prilej de a face încă o evaluare nonformală, de astă dată, a nivelului de cunoștințe și a competențelor studenților participanți. Se vede cu ușurință și diponibilitatea studenților de a își expune cunoștințele, de a participa la dialog.

Munca depusă de student este răsplatită nu numai prin premii în bani (chestiune de care, an de an universitatea noastră s-a ocupat cu multă responsabilitate) dar și prin tipărirea în volumul conferinței a celor mai bune lucrări, ca o răsplată morală, mult mai importantă. În final, realizarea de produse media bazate pe conținutul științific al SCȘS 2022, în scopul utilizării lor pentru promovarea facultății noastre, se constituie altfel într-o răsplată morală pentru studenții și cadrele didactice implicate în această frumoasă acțiune.