Facultatea de Istorie, filosofie și teologie

Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie
str. Domnească nr. 111, corpurile AE şi AS, 800201, Galaţi
- telefon: 0336.130194
- e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- web: www.fift.ugal.ro
 
Cu o vechime de facto de aproximav trei decenii, Facultatea de Istorie, Filosofie și Teologie ( FIFT) a cunoscut, din punct de vedere al profesionalizării personalului didactic, o creștere constantă și semnificavă, oferind educație și cercetare la un înalt standard de calitate în domeniul șințelor umaniste, sociale, police și teologie. Toate aceste considerente au avut un rol fundamental în dezvoltarea FIFT, atât pe verticală (nivel licență – master – doctorat), cât și pe orizontală (creșterea în timp a portofoliului programelor de studiu oferite).
Prin programele de învățământ superior de înaltă calitate, adaptate la standardele europene, oferta educațională este flexibilă, adaptată cerințelor pieții muncii și mediului socio-economic din România și Uniunea Europeană. Laboratoarele facultății asigură spațiul adecvat pregării și cercetării studențești. Sălile de curs sunt dotate cu echipamente moderne, internet și videoproiectoare.
Studenții sunt atrași în acvități ale cercurilor ştiinţifice, în dezbateri și mese rotunde, lansări de carte, sesiuni de comunicări naţionale şi internaţionale. Practica de specialitate se desfășoară pe șantiere arheologice, în principalele instituţii locale și regionale, în cadrul unor ONG-uri și firme private, în centre eparhiale și biblioteci. Orientarea activităţilor de cercetare ale studenţilor către teme care să ofere noutate și actualitate a condus la apariția revistei "Studium" (www.studium.ugal.ro)
Provocarea FIFT pentru viitorii noștri studenți:
- dacă vrei să cunoști trecutul pentru a înțelege viitorul, atunci alege Istoria;
- dacă ești în căutare de înțelepciune, atunci alege Filosofia;
- dacă vrei să înțelegi mecanismele raporturilor dintre state și ale funcționării UE, atunci alege Relaţii internaţionale şi Studii europene;
- dacă te pasionează înțelegerea vieții umane sociale sau vrei să devii un specialist în resursa umană, atunci alege Sociologia sau Resurse Umane;
-  dacă ai  credință și  bunătate, atunci  alege Teologie Ortodoxă Asistenţă socială;
- dacă urmărești să contribui la conservarea patrimoniului spiritual ortodox românesc, atunci alege Artă Sacră.
Dacă dorești să îmbini o carieră profesională cu dezvoltarea ta personală, atunci alege FIFT!
 
prof. dr. Arthur Tuluş
decan al Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie
 
Programe de masterat
- Domeniul Istorie (interdisciplinar cu Filosofie, Sociologie): Geopolică și interferențe sociale șiculturale est-europene (interdisciplinar cu domeniile: Filosofie și Sociologie)
- Domeniul Teologie: Spiritualitate ortodoxă și asistență socială
 
Programe de doctorat
- Domeniul Istorie - 5 conducători de doctorat
 
Centre de cercetare
- Centrul de studii istorice și social-culturale est-europene (CSISCEE)
- Centrul de studii interdisciplinare "Sf. Ioan Damaschin" (CSISID)