Facultatea de Inginerie

AntetSNCSS 2022

 

Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti "Anghel Saligny"

 

Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti "Anghel Saligny" (SNCSS "Anghel Saligny") este un eveniment științific organizat anual de Facultatea de Inginerie pentru studenții înscrişi în programele de studii universitare de licență și masterat. Acest eveniment reprezintă un prilej de cunoaştere a preocupărilor studenţilor din diferite centre universitare şi de schimb de idei în domeniul Ştiinţelor Tehnice. Cercetarea științifică are un rol semnificativ în procesul educațional, fiind un element cheie în formarea viitorilor specialiști care trebuie să facă față provocărilor permanente de pe piața muncii. 

Obiectivele principale ale Sesiunii Naţionale de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti "Anghel Saligny" sunt următoarele:

  • familiarizarea participanților cu elaborarea unei lucrări ştiinţifice şi a unei prezentări de calitate, prin care sunt diseminate rezultate ale cercetărilor fundamentale şi aplicative;
  • prezentarea liberă, într-o atmosferă academică, a rezultatelor activităților de Cercetare-Dezvoltare-Inovare derulate în laboratoarele facultăţii;
  • evaluarea nivelului de cunoştinţe şi a competenţelor studenţilor participanţi în domeniul cercetării interdisciplinare;
  • evaluarea abilităţilor de comunicare şi dialog, a spiritului competitiv şi de fair-play;
  • colaborarea cu îndrumătorii ştiinţifici şi reprezentanţi ai mediului de afaceri, în vederea documentării, colectării şi prelucrării datelor;
  • premierea celor mai bune lucrări ştiinţifice şi mediatizarea autorilor;
  • publicarea lucrărilor ştiinţifice acceptate şi prezentate la sesiunea de comunicări ştiinţifice.