Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică organizează în perioada 19-21 Mai 2021 a douăsprezecea ediţie a Sesiunii de Comunicări Științifice Studențești  "EMIL CEANGĂ" (SCSS). Acest eveniment oferă studenţilor de la facultăţi de profil din ţară sau din străinătate oportunitatea de a-şi prezenta public realizările ştiinţifice şi de a lua cunoştinţă în mod direct despre preocupările şi realizările altor colegi. Anul acesta există și o secțiune specială dedicată liceenilor pasionați de tehnologie.

Secțiuni:

 • S1. Automatică și Informatică Aplicată. Sisteme informatice de conducere avansată

 • S2. Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei

 • S3. Sisteme Informatice Avansate

 • S4. Inginerie Electrică

  • S4.1. Electrotehnică, Mașini și Instalații Electrice, Surse de Energie Regenerabilă 

  • S4.2. Electronică de Putere, Utilizarea Calculatoarelor în cadrul Acționărilor Electrice

  • S4.3. Educație în Ingineria Electrică

 • S5. Inginerie Electronică, Telecomunicaţii și Tehnologii Informaționale - partener: Miele Tehnica SRL, Brașov   

 • S6. Secțiunea invitată a liceenilor - sponsori ai secțiunii: Miele Tehnica SRL, Siemens SRL Brașov