Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor

Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor

SESIUNEA DE COMUNICĂRI ȘTIINŢIFICE STUDENŢEȘTI 2022, FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR, EDIȚIE ONLINE

Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor organizează în perioada 23-27 mai 2022 Sesiunea de Comunicări Știinţifice Studenţești - ediție online. În cadrul celor 13 secțiuni ale sesiunii de comunicări se pot înscrie studenți de la programele de Licență și Masterat din cadrul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor – Universitatea „Dunarea de Jos”, care vor prezenta rezultatele cercetărilor în care au fost implicați.

Scopul evenimentului este de a oferi o platformă pentru prezentare, diseminare și dezbatere științifică, pentru schimb de idei și perspective în domeniul economic.

Colectivul de organizare a acestei sesiuni de comunicări va realiza recenzia lucrărilor  în vederea selectării celor mai relevante prezentări pentru publicarea în revista dedicată studenților economiști SMART STUDENT - https://feaa.ugal.ro/student/cercetare-stiintifica-studenteasca/smart-student/ .

Obiectivele principale ale acestei sesiunii de comunicări știinţifice studenţeşti sunt:

• familiarizarea studenților cu elaborarea unei lucrări ştiinţifice şi a unei prezentări care să valorifice rezultatele cercetărilor fundamentale şi aplicative în domeniul științelor economice;

• evaluarea nivelului de cunoştinţe al studenţilor participanţi la sesiunea de comunicări, care vor primi un feedback relevant din partea comisiilor pentru a-și putea îmbunătăți viitoarele prezentări ale lucrărilor de licență și disertație ;

• facilitarea colaborării atât cu îndrumătorii ştiinţifici, cât şi cu reprezentanţi ai mediului de afaceri, în vederea documentării, colectării şi analizei datelor folosite în cadrul cercetărilor;

• premierea celor mai bune lucrări ştiinţifice şi promovarea rezultatelor în Comunitatea online FEAA;

• publicarea lucrărilor ştiinţifice cu un nivel calitativ ridicat în revista SMART STUDENT.

 

Comitetul de organizare SCSS FEAA UGAL 2022 – editie online