FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

SESIUNEA DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE STUDENŢEŞTI  - Ediția 2021

 

    Continuând tradiția evenimentelor deja consacrate dedicate studenților de la toate ciclurile de învățământ universitar, Facultatea de Educație Fizică și Sport organizează în perioada 20-21 mai 2021, Sesiunea de Comunicări Științifice Studențești - SCSS UGAL FEFS 2021.

    În contextul pandemiei generate de COVID-19, manifestarea științifică se va derula on-line, pe platforma Microsoft TEAMS.

    Sesiunea este dedicată în egală măsură studenților de la programele de studii de licență și de master.

    Scopul acestui eveniment este acela de a crea un cadru propice cercetării științifice și schimbului de idei în domeniile Științele sportului și educației fizice și Științele educației, oferind studenților posibilitatea de a se familiariza cu exigențele specifice elaborării unei lucrări ştiinţifice, de a-și prezenta public și argumenta propriile realizări științifice și de a se informa despre ultimele evoluții în domeniu. De asemenea, prezentările realizate pot constitui un exercițiu pregătitor în vederea susținerii viitoarelor lucrări de licență și de disertație, feedback-ul relevant primit din partea comisiilor de evaluare putând contribui la îmbunătățirea acestora.

    Se vor acorda diplome de participare tuturor participanților și vor fi premiate cele mai bune lucrări științifice prezentate.

    Calendarul desfășurării manifestării:

                20 aprilie - 18 mai 2021: Înregistrarea participanților prin trimiterea formularului de înregistrare;

                20 - 21 mai 2021: Desfăşurarea sesiunii pe secțiuni şi evaluarea lucrărilor.

Comitetul de organizare SCSS UGAL FEFS 2021.