Facultatea de Educație fizică și sport

FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

SESIUNEA NAȚIONALĂ DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE STUDENŢEŞTI 

,,CERCETARE ȘI INOVARE ÎN DOMENIILE EDUCAȚIEI, SPORTULUI ȘI KINETOTERAPIEI''

- Ediția 2022 -

 

    Continuând tradiția evenimentelor deja consacrate dedicate studenților, Facultatea de Educație Fizică și Sport organizează în perioada 12-13 mai 2022, Sesiunea Națională de Comunicări Științifice Studențești - SCSS UGAL FEFS 2022.

   Sesiunea este dedicată studenților de la programele de studii universitare de licență și de master.

   Manifestarea științifică de anul acesta se va derula cu participare fizică.

    Scopul acestui eveniment este acela de a crea un cadru propice cercetării științifice și schimbului de idei în domeniile Științele sportului și educației fizice și Științele educației, oferind studenților posibilitatea de a se familiariza cu exigențele specifice elaborării unei lucrări ştiinţifice, de a-și prezenta public și argumenta propriile realizări științifice și de a se informa despre ultimele evoluții în domeniu. De asemenea, prezentările realizate pot constitui un exercițiu pregătitor în vederea susținerii viitoarelor lucrări de licență și de disertație, feedback-ul relevant primit din partea comisiilor de evaluare putând contribui la îmbunătățirea acestora.

    Se vor acorda diplome de participare tuturor participanților și vor fi premiate cele mai bune lucrări științifice prezentate.

    Calendarul desfășurării manifestării:

                25 aprilie - 10 mai 2022: Înregistrarea participanților prin trimiterea Formularului de înregistrare;

                12 - 13 mai 2022: Desfăşurarea sesiunii pe secțiuni şi evaluarea lucrărilor.

 

Comitetul de organizare SCSS UGAL FEFS 2022.