Facultatea de Arhitectură Navală

Facultatea de Arhitectură Navală împreună cu Centrul de Cercetare Arhitectură Navală,  din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați, au onoarea să vă invite la Simpozionul Studențesc ARHINAV 2021, care se va desfășura pe 14 mai 2021, începând cu ora 12.30. În contextul pandemiei generate de COVID -19, anul acesta, manifestarea științifică se va desfășura on-line, prin intermediul platformei Microsoft TEAMS.

Principalul obiectiv al ARHINAV 2021 este acela de a realiza un forum științific, reunind studenți, profesori coordonatori, cercetători dar și  reprezentanți ai mediului industrial pentru a împărtăși noi progrese, idei inovatoare și cunoștințe practice în domeniul arhitecturii navale, al construcțiilor navale și al ingineriei oceanice.

Lucrările înscrise se vor prezenta în cadrul unei singure secțiuni - Arhitectură Navală

ARHINAV 2021 este o manifestare șiințifică susținută de către Universitatea „Dunarea de Jos” din Galați iar detalii despre simpozion precum și programul acestuia, pot fi consultate la adresele http://scss.ugal.ro/index.php, http://www.naoe.ugal.ro/wordpress/.

 

Comitetul de organizare ARHINAV 2021