Dragi studenți,

FACULTATEA TRANSFRONTALIERĂ vă invită să participaţi la  Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti (SCȘS)organizată în perioada 19 - 20 mai 2021. Sesiunea se va desfăşura on-line pe Platforma Microsoft Teams.

SCŞS este o manifestare dedicată studenților, care se desfășoară anual, în cursul lunii mai, în cadrul facultăților din Universitatea „Dunărea de Jos”din Galați.

Această manifestare este un bun prilej de familiarizare a studenților cu activitatea de elaborare a unei lucrări științifice, dezvoltarea abilităților de comunicare și, nu în ultimul rând, este un exercițiu util în vederea elaborării și susținerii tezelor de licență și masterat.

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați acordă diplome de participare pentru fiecare student care prezintă o lucrare și premii pentru cele mai bune lucrări științifice din fiecare secțiune.

Rezumatele lucrărilor vor fi publicate în Book of Abstracts.

 

RESPONSABIL DE ORGANIZAREA SESIUNII DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE STUDENȚEȘTI ÎN FACULTATE 
Conf. univ. dr. ing. Maricica Stoica

 

ORGANIZATORI

Conf. univ. dr. ing. Maricica Stoica

Lector. univ. dr. Delia Oprea