INVITAȚIE

SESIUNEA DE COMUNICĂRI ȘTIINŢIFICE 2021, DEPARTAMENTUL DE FORMARE CONTINUĂ ȘI TRANSFER TEHNOLOGIC, EDIȚIE ONLINE

Departamentul de formare continuă și transfer tehnologic, organizează în perioada 22-23 mai 2021 Sesiunea de Comunicări Știinţifice  - ediție online, adresată cursanților DFCTT.  În cadrul celor 8 secțiuni ale sesiunii de comunicări se pot înscrie cursanți de la programele de Conversie – Universitatea „Dunărea de Jos”, care vor dezbate evoluțiile prezente și viitoare ale temelor de interes generale și specifice programelor pe care le urmează.

Scopul evenimentului este de a oferi o platformă pentru prezentare, diseminare și dezbatere științifică, pentru schimb de idei și perspective.

Obiectivele principale ale acestei sesiunii de comunicări știinţifice 2021 sunt:

• familiarizarea cursanților cu elaborarea unei lucrări ştiinţifice şi a unei prezentări care să valorifice rezultatele cercetărilor lor;

• evaluarea nivelului de cunoştinţe al cursanților participanţi la sesiunea de comunicări, care vor primi un feedback relevant din partea comisiilor pentru a-și putea îmbunătăți viitoarele prezentări ale lucrărilor lor de absolvire;

 

Comitetul de organizare SCS DFCTT UGAL 2021 – ediție online