Departamentul de Formare Continuă si Transfer Tehnologic

INVITAȚIE

SESIUNEA DE COMUNICĂRI ȘTIINŢIFICE 2021, DEPARTAMENTUL DE FORMARE CONTINUĂ ȘI TRANSFER TEHNOLOGIC, EDIȚIE ONLINE

Departamentul de formare continuă și transfer tehnologic, organizează în perioada 22-23 mai 2021 Sesiunea de Comunicări Știinţifice  - ediție online, adresată cursanților DFCTT.  În cadrul celor 8 secțiuni ale sesiunii de comunicări se pot înscrie cursanți de la programele de Conversie – Universitatea „Dunărea de Jos”, care vor dezbate evoluțiile prezente și viitoare ale temelor de interes generale și specifice programelor pe care le urmează.

Scopul evenimentului este de a oferi o platformă pentru prezentare, diseminare și dezbatere științifică, pentru schimb de idei și perspective.

Obiectivele principale ale acestei sesiunii de comunicări știinţifice 2021 sunt:

• familiarizarea cursanților cu elaborarea unei lucrări ştiinţifice şi a unei prezentări care să valorifice rezultatele cercetărilor lor;

• evaluarea nivelului de cunoştinţe al cursanților participanţi la sesiunea de comunicări, care vor primi un feedback relevant din partea comisiilor pentru a-și putea îmbunătăți viitoarele prezentări ale lucrărilor lor de absolvire;

 

Comitetul de organizare SCS DFCTT UGAL 2021 – ediție online