Stimați colegi,

Dragi studenți,

FACULTATEA TRANSFRONTALIERĂ vă invită să participaţi la  Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti (SCȘS)organizată în perioada 19 - 20 mai 2021. Sesiunea se va desfăşura on-line pe Platforma Microsoft Teams.

SCŞS este o manifestare dedicată studenților, care se desfășoară anual, în cursul lunii mai, în cadrul facultăților din Universitatea „Dunărea de Jos”din Galați.

Această manifestare este un bun prilej de familiarizare a studenților cu activitatea de elaborare a unei lucrări științifice, dezvoltarea abilităților de comunicare și, nu în ultimul rând, este un exercițiu util în vederea elaborării și susținerii tezelor de licență și masterat.

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați acordă diplome de participare pentru fiecare student care prezintă o lucrare și premii pentru cele mai bune lucrări științifice din fiecare secțiune.

Lucrările vor fi publicate în Revista științifică a studenților Facultății Transfrontaliere.

 

Recomandări:

  • Denumire fișier ppt: Nume Prenume student_ denumire program și an de studiu_SCȘS 2021, exemplu: Ionescu Maria_IPA III_SCȘS 2021
  • Fișierele ppt şi rezumatele lucrărilor vor fi trimise până cel tâziu 14 mai 2021pe adresa de e-mail a Secretarului secțiunii, cu subiectul  SCȘS_Nume prenume coordonator. Rezumatele lucrărilor vor fi publicate într-un volum Book of Abstracts, care va fi disponibil pe site-ul evenimentului, după încheierea SCȘS 2021.