14.05.2021

Coordonatorii lucrărilor transmit rezumatele și prezentările lucrărilor către Secretarul secțiunii.

15.05.2021

Preşedintele de secţiune transmite programul secțiunii (template program AICI). Pentru Secțiunile 1-4, programul va fi transmis către ȘL. dr. fiz. Alina Ceoromila (Cantaragiu), iar pentru Secțiunile 5-9, programul va fi transmis către Asist. univ. drd. Ciprian Zanfir.

16.05.2021

Secretarul secțiunii transmite rezumatele. Pentru Secțiunile 1-4, rezumatul va fi transmis către ȘL. dr. fiz. Alina Ceoromila (Cantaragiu), iar pentru Secțiunile 5-9, rezumatul va fi transmis către Asist. univ. drd. Ciprian Zanfir.

17 și 18.05.2021

Secretarul secțiunii încarcă prezentările lucrărilor pe Platforma Microsoft Teams

18.05.2021

Preşedintele de secţiune transmite programul secțiunii și grila de evaluare către toți membrii comisiei și către studenții participanți.

 

Participare

Fiecare autor poate participa cu maxim 2 lucrări. Prezentările lucrărilor, realizate în aplicaţia MS PowerPoint, vor conţine 10 - 20 de diapozite (slide-uri).  Pentru prezentare sunt alocate maxim 10 minute, urmate de 5 minute de întrebări / răspunsurii / discuții.

Instrucţiuni de redactare a rezumatelor

Rezumatul lucrării va fi redactat în limba română sau în limbile engleză / franceză pentru lucrările prezentate în cadrul Secțiunii  6 Limbi moderne aplicate. Rezumatul lucrării va conține între 200 și 500 de cuvinte, pe format A4, având paginile setate astfel: stânga 25 mm, dreapta 25 mm, sus 25 mm, jos 25 mm, conform modelului disponibil pe site-ul dedicat evenimentului.

Secțiunea

Secțiunea la care a fost înregistrată lucrarea

Times New Roman 11, centrat, la un rând

Titlul lucrării

Times New Roman 14, bold, majuscule, centrat, la un rând faţă de secțiunea la care a fost înregistrată lucrarea

Nume și prenume autor(i)

Times New Roman 11, centrat, majuscule, la un rând faţă de titlul lucrării

Nume și prenume cadru didactic coordonator

Times New Roman 11, centrat, la un rând faţă de autor(i)

Rezumatul

Times New Roman 11, la un rând faţă de autor(i), spaţiere la un rând, aliniere stânga dreapta (Justify). Rezumatul va avea 200 - 500 de cuvinte.

Cuvinte cheie

Times New Roman 11, maxim 5 cuvinte cheie

Template rezumat (AICI)

Instrucţiuni de redactare a prezentărilor

Prezentările vor fi redactate în limba română sau în limbile engleză / franceză pentru lucrările prezentate în cadrul Secțiunii  6 Limbi moderne aplicate. Numărul de diapozitive (slide-uri) este minim 10, iar cel maxim este 20. Se recomandă ca prezentările să fie realizate în aplicaţia MS PowerPoint salvate cu extensia ppt sau pptx. Se recomandă utilizarea fonturilor comune: Times New Roman, Arial, Calibri etc.

Slide 1

Pagină sus stânga: Antetul Universității Dunărea de Jos din Galați

Pagină sus centru: UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI FACULTATEA TRANSFRONTALIERĂ

Pagină sus dreapta: Antetul Facultății Transfrontaliere

Pagină mijloc: Titlul lucrării (centrat, bold, majuscule)

Pagină jos: Nume și Prenume autor(i), Nume și Prenume cadru didactic coordonator

Pagină subsol: Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti – Facultatea Transfrontalieră, 19 - 20 mai 2021, on-line

Slide 2

Scopulobiectivele și motivația alegerii temei propuse

Slide 3-9(19)

Metodologia de cercetare

Slide 10(20)

Bibliografia va fi elaborată în ordine alfabetică după numele primului autor (Nume autor, Iniţiala prenumelui. Titlul lucrării. Jurnalul, Anul apariţiei, volumul, paginile.

Template prezentare (AICI)