Studenții care doresc să participe la Sesiunea de Comunicări Științifice Studențești vor lua legătura cu cadrele didactice sub a căror îndrumare vor realiza lucrările pe temele alese.

Directorii de Departament vor centraliza propunerile studenților și le vor transmite Decanatului pentru a fi încărcate pe site-ul dedicat.

Studenții vor trimite lucrările secretarului comisiei (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) cu 24 de ore înainte de ziua și ora programate pentru susţinere, iar secretarul va trimite lucrările comisiei pentru evaluare.